Projekt Tajsaskero

 

Cílová skupina:

Cílovou skupinou programu jsou převážně romské děti a mládež ve věku 11 - 26 let.

 

Cíle projektu:

Projekt NZDM Prostějov – je součástí oddělení NZDM a primární prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s.. Jeho cílem je motivovat a podporovat převážně romské děti a mládež ve věku 11 až 26 let k aktivnímu přístupu při řešení osobních situací zejména v období dospívání. Děje se tak prostřednictvím vzdělávacích a preventivně působících aktivit, ale také poskytovat vhodnou nabídku volnočasových aktivit. Ty jsou přirozenou cestou ke komunikaci, předávání pozitivních vzorů a následné sociální integraci. V praxi to znamená zejména provozovat kvalitní služby v oblasti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Projekt TAJSASKERO je zavedená služba s několikaletou tradicí.

 

Principy NZDM Prostějov - TAJSASKERO

  • Anonymita

  • Bezplatnost

  • Dobrovolnost

 

Program je financován dotační podporou:

Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Olomoucký kraj

Statutárního města Prostějov