Projekt ,,Sociální adaptace a vzdělávání romské mládeže“

Za podpory Fondu pro neziskové organizace (financované z EHP a Norska) se náš Nízkoprahový klub v Prostějově zapojil do projektu, který propojuje formální vzdělávání mladých Romů s neformálními aktivitami realizovanými v NZDM. Projektu se zúčastňují i Nízkoprahové kluby v Olomouci a Zábřehu-Mohelnici.

 

Cíl projektu

Projekt vychází z aktuální kritické situace ve vzdělávání romské mládeže na základních a středních školách. Naším cílem je po navázání spolupráce s výchovnými poradci, případně se školními metodiky prevence, prostřednictvím nástrojů neformálního vzdělávaní, podporovat zájemce nejenom ve zvládnutí školních povinností, ale v celkovém rozvoji jejich osobnosti.

Konkrétní aktivity budou kopírovat potřeby klientů našeho Nízkoprahového zařízení.

Primární cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku 10-18 let z Olomouckého kraje. Další cílovou skupinou jsou učitelé základních a středních škol. Osloví je pracovník-koordinátor neformálního vzdělávání a společně se pokusí o výměnu takových informací, které zefektivní kooperaci školy s klubem a mládeži přinese prostor pro (sebe)realizaci osobních cílů v oblasti vzdělání.

Zaměříme se i na širokou laickou a odbornou veřejnost a výsledky naší práce budeme aktualizovat a informovat o nich.

 

 

 

 

koordinátor projektu:

Mgr. Petra Kiššová

+420 778 735 861

kissova.petra@podaneruce.cz