Nízkoprahové kluby - brána do světa: globální rozvojové vzdělávání a osvěta, kde byste je nečekali

Projekt je zaměřen na nízkoprahový klub v Prostějově, který Společnost Podané ruce o.p.s. spravuje a který svým zaměřením na volnočasové a neformální vzdělávání dětí a mládeže nabízí ideální místo pro šíření myšlenek globálního rozvojového vzdělávání.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je oslovit děti a dospívající vhodným volnočasovým vzdělávacím programem, který během jednoho roku přispěje k rozvinutí jejich chápání a znalostí okolního světa, globálních problémů (chudoba, ekologie, náboženství). Zvýší se tímto úroveň povědomí o globálních tématech mezi dětmi a mladistvými docházejícími do nízkoprahového klubu.

Hlavním záměrem projektu je umožnit primární cílové skupině (dětem a dospívajícím z nízkoprahového klubu) „uvědomit si svět okolo sebe“, uvidět možnosti, problémy i rozmanitosti jiných zemí a najít si téma, které by pro ně znamenalo víc než jen slova, ať už to bude globální ekologie, hlad, chudoba, nebo nedostatek rovnosti v přístupu ke vzdělání.

V současnosti je projekt realizován druhým rokem a to jako pilotní a na základě pozitivních ohlasů jednak pracovníků centra, kteří vítají rozšíření portfolia podnětných témat pro děti a podporu v jejich zpracování do praktické podoby vhodné pro cílovou skupinu, a také samotných dětí a mladistvých, kterým se díky tomuto programu otevřou informace z naprosto jiné sféry světa, než jsou zvyklí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Základní cílovou skupinou projektu jsou děti a dospívající navštěvující nízkoprahový klub Společnosti Podané ruce o.p.s. Jedná se o skupinu, která je spojena nejenom místem svého výskytu, ale i dalšími demografickými faktory, jako převažujícím nižším sociálním statutem, nízkými příjmy rodičů a jejich nižším dosaženým vzděláním. Daná cílová skupina je ohrožena sociální exkluzí a její povědomí o životě na planetě Zemi je minimální, stejně jako povědomí o svých vlastních možnostech a schopnostech. Tento projekt dětem nabízí „bránu“ do světa a rozsáhlý a rozmanitý pohled. 

Sekundární cílovou skupinu projektu představuje pracovník nízkoprahového klubu, který díky projektu bude moci rozšířit své znalosti globální problematiky a nabídnout zajímavý vzdělávací program své cílové skupině.

Terciální cílovou skupinou představuje široká veřejnost, která bude oslovena formou informování o projektu a případnou participací na jednotlivých akcích projektu.

Program je financován dotační podporou z České rozvojové agentury.

 

 

 

 

 

 Letak-nabozenstvi.jpg

 

 

 

 

Koordinátor projektu

Kristýna Dlouhá, DiS.

+420 778 406 919

dlouha@podaneruce.cz

 

 Logo ÄŒeské rozvojové agenturyLogo společnosti