služby

Sociální služby - poradenství

Základními službami realizovanými v centru je kontaktní práce, situační intervence, práce s výchovnou situací, poskytování informací; pomoc při prosazování práv a zájmů; poradenství; doprovodná práce a zajištění návazné odborné péče zejména v oblastech školy, rodiny, partnerství, vrstevnických vztahů, práce, aj. potencionálně možných problémových situacích v dospívání.

 

Volnočasové aktivity

Součástí klubu je klubová místnost, herna, výtvarná dílna,  hudební dílna - zkušebna pro začínající kapely s vybavením, počítačová místnost s počítači a bezplatným přístupem na internet, místnost na stolní tenis, kontaktní místnost pro poradenství, sportovní místnost a půjčovna volnočasového vybavení. Centrum má pravidelný měsíční program akcí pro děti a mládež, další aktivity jsou pořádány venku - na místech, kde se cílová skupina pohybuje.

 

Programy specifické primární prevence

Komplexní programy zaměřené na předcházení nežádoucího rizikového chování u dětí a mládeže, realizované na ZŠ, SŠ a SOU v prostějovském regionu.